Полезни

Сексуална ориентация

Сексуалната ориентация е термин, който се използва за определяне на сексуално и/или романтично привличане на човек към други хора или пък липса на такова. Тя не трябва да се бърка с биологичния пол (анатомични, физиологични и генетични характеристики на пола) и половата идентичност (психологическо усещане, че принадлежиш към даден пол). За разлика от тях сексуалната […]

Сексуална ориентация Read More »

Насилие, основано на пола

Насилието, основано на пола, е социален проблем, който засяга милиони хора по света. То включва различни форми на злоупотреба и насилие, насочени предимно към жени и момичета, въпреки че може да засегне всеки, независимо от пола, възрастта, етническата принадлежност или икономическия статус. Насилието над жени в цифри:  1. Разпространение: Една на всеки три жени е

Насилие, основано на пола Read More »

Полова идентичност

Половата идентичност е вътрешното и индивидуално усещане за пола на всеки човек. Това е чувството, че някой е жена, мъж, и двете, нито едното или някъде в спектъра на половете. Половата идентичност на дадено лице може да бъде същата или различна от пола, определен по рождение. Половата идентичност може да се променя с течение на

Полова идентичност Read More »

Сексуално и Репродуктивно здраве

Сексуалното и репродуктивно здраве е ключов компонент на цялостното благосъстояние на човека – във физически, емоционален и социален аспект. Разбирането на основите на сексуалното и репродуктивно здраве е от съществено значение, за да могат хората да взимат информирани решения и да водят пълноценен живот. Осъзнаването на сексуалното здраве е тясно свързано с набор от основни

Сексуално и Репродуктивно здраве Read More »

Депресия

Депресията, позната също като голямо депресивно разстройство (ГДР) или клинична кепресия, е едно от най-често срещаните психични заболявания, чиито остри симптоми се отразяват на чувствата, мисленето и всекидневните дейности като сън, хранене и работа. Различните видове депресия са съпроводени от различни симптоми и могат да се проявят вследствие на конкретни обстоятелства: Хората, страдащи от депресия,

Депресия Read More »

Биполярно разстройство

Биполярното разстройство е психично разстройство, засягащо около 1% от населението. То причинява крайни изменения на емоциите, енергията и способността на човека да функционира. Съществуват два вида Биполярно разстройство: тип 1 и тип 2. Тип 1 се характеризира с маниакални епизоди, които продължават поне една седмица и могат да бъдат интензивни, или с такива, които са

Биполярно разстройство Read More »

Обсесивно-компулсивно разстройство

Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) е хронично психично разстройство, засягащо хора от всички възрасти, при което човек се сблъсква с обсесии и компулсии. Обсесиите са натрапчиви, нежелани и повтарящи се мисли, образи или пориви, които обичайно са съпътствани от интензивни и дискомфортни чувства като страх, отвращение, несигурност и съмнение. Необходимо е да се отбележи, че обсесиите възпрепятстват

Обсесивно-компулсивно разстройство Read More »

Паническо разстройство​

Паническото разстройство е вид тревожно разстройство, при което човек изпитва редовни внезапни пристъпи на паника или непреодолим страх. Въпреки че всеки понякога изпитва тревожност, при хората с паническо разстройство пристъпите на безпокойство са интензивни и регулярни, възпрепятстват ежедневните дейности и често се появяват без видим провокатор. Симптомите на паническото разстройство включват:   Психотерапията и лекарствата

Паническо разстройство​ Read More »

Тревожни разтройства

Периодичното безпокойство е неразделна част от ежедневието. Съвсем естествено е да се притеснявате за здравословни състояния, финанси, работа или образование. Тревожните разстройства обаче излизат извън рамките на обичайните притеснения и страхове, тъй като не са моментни, а се задълбочават с течение на времето. За разлика от периодичното притеснение, проявите на тревожно разстройство обичайно оказват неблагоприятно

Тревожни разтройства Read More »

Scroll to Top