Сексуална ориентация


Сексуалната ориентация е термин, който се използва за определяне на сексуално и/или романтично привличане на човек към други хора или пък липса на такова. Тя не трябва да се бърка с биологичния пол (анатомични, физиологични и генетични характеристики на пола) и половата идентичност (психологическо усещане, че принадлежиш към даден пол). За разлика от тях сексуалната ориентация не е характеристика на човека, защото се определя от гледна точка на взаимоотношенията с другите. Тя дава яснота за групата от хора, в която е вероятно човек да намери удовлетворяващи и пълноценни романтични връзки.


Сексуалната ориентация е тясно свързана с проявите на интимност. Хората изразяват своето привличане чрез поведението си към другите, включително с действия като държане за ръце, целувки, сексуални активности. В допълнение към сексуалното поведение, сексуалната ориентация се проявява и под формата на привързаност между партньорите, чувство на любов и нежност, споделени цели и ценности, взаимна подкрепа и постоянен ангажимент.


Видове сексуална ориентация и свързани термини


С течение на времето са се появили десетки термини, с които да се опишат нюансите на романтичното и/или сексуално привличането или липсата на такова:


  • Хетеросексуалност – привличане към противоположния пол

  • Хомосексуалност – привличане към същия пол

  • Бисексуалност –  привличане към повече от един пол. Би хората могат да се опишат с помощта на един или повече разнообразни термини, включително, но не само, бисексуални, пан, куиър и някои други немоносексуални и немоноромантични идентичности.

  • Пансексуалност – романтично и/или сексуално влечение към другите, което не е ограничено от биологическия или социален пол

  • Куиър (queer) – сексуална и полова идентичност, различна от хетеросексуалната и цисджендър идентичност. Този термин понякога се използва с идеята, че сексуалността и полът могат да бъдат сложни, да се променят с времето или да не се вписват добре в съществуващите термини.

  • Асексуалност – отсъствие на сексуално привличане. В някои случаи асексуалните хора могат да изпитват романтично привличане. 

  • Демисексуалност – сексуално и/или романтично привличане само към хора, с които човекът е формирал емоционална връзка.


Научно сексуалността понякога се категоризира като андрофилна (влечение към мъжествеността), гинефилна (влечение към женствеността) или амбифилна (влечение и към двете). Социално, хетеросексуален и хомосексуален (често наричан „гей” или „лесбийка” при жените) са най-често срещаните моносексуални обозначения. За многополовите обозначения бисексуалният е най-често срещаният.


Някои хора обаче намират терминът “бисексуален” за твърде ограничаващ или объркващ, особено по отношение на привличането към небинарни индивиди. Думата “пансексуален” се използва все по-често, за да отговори на възприеманото изключване (пан- означава „всички“).


Много бисексуални организации вече признават общия термин “бисексуален+” (или би+), който включва бисексуален, пансексуален, омнисексуален, полисексуален и други термини, които обхващат привличането към повече от един пол. 


Също така под чадъра бисексуален+ са включени термини за хора, които са предимно моносексуални, но проявяват някои бисексуални тенденции, фантазии или поведение. Примери за такива названия са: 

  • bi-curous – някой, който се самоопределя като хетеросексуален, но е любопитен или склонен да участва в сексуална активност с лице, чийто пол се различава от този на обичайните му сексуални партньори

  • heteroflexible – сексуално поведение, характеризиращо се с предимно хетеросексуална ориентация, включваща редки прояви на хомосексуална активност


“ЛГБТИ“ e международна абревиатура за хора с различна сексуална ориентация и полова идентичност. Акронимът означава “лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър и интерсексуални“.


Какви са причините човек да има определена сексуална ориентация?


Няма консенсус сред учените относно точните причини, поради които човек развива който и да е вид сексуална ориентация. Въпреки че много изследвания са проучили възможните генетични, хормонални, социални и културни влияния върху сексуалната ориентация, няма открития, които да позволяват на учените да заключат, че привличането се определя от определен фактор или повече от един фактори. Повечето хора изпитват малко или никакво чувство за избор относно своята сексуална ориентация.


Флуидна или постоянна – каква е сексуалността?


В повечето случаи човек започва да осъзнава сексуалната си ориентация на ранна възраст, обикновено преди или по време на пубертета. Въпреки това нашето разбиране за сексуалността и начина ни да я изразяваме не остават същите, а се променят и развиват с времето. По същия начин при някои хора може да се измени и сексуалната ориентация. Затова казваме, че тя е флуидна или че е спектър. Не може да бъде променена насилствено, а само чрез изследване на собствените желания и откриване на пренебрегвани или несъзнавани до момента чувства. 


Защо е важно да кажем на близките си за своята сексуалност?


Едно от най-големите притеснения на хората от ЛГБТИ+ обществото е да разкрият своята сексуална ориентация на семейството, приятелите и останалите от кръга си на познанства. Причината за това е дискриминацията и предразсъдъците, които и до днес съществуват. Страхът от отхвърляне е особено силен по време на юношеството. В тази възраст голяма част от хората разбират, че не изпитват конвенционалното хетеросексуално привличане, което се очаква от тях. 


Разкриването на сексуалността е важна психологическа стъпка, без която човек трудно може да почувства приет и обичан заради това, което е. Понякога пътят към споделянето отнема време, защото е нужно не само доверие към близките, но и увереност и самоприемане. 


Някои млади хора имат подкрепящи семейства, съответно се сблъскват с по-малък риск при признаването на сексуалността си. Ако обаче роднините и приятелите имат хомофобски възгледи или строго религиозни вярвания, това прави разкриването на сексуалната ориентация по-скоро опасно, отколкото удовлетворително и ползотворно. Ситуацията на всеки един човек е напълно индивидуална, но важното за всички ЛГБТИ+ членове е да бъдат част от приемаща общност. По този начин те ще имат нужната психическа подкрепа, ако срещнат дискриминация и насилие в училища, социални групи, работни места и религиозни общности. Подкрепящите семейства, приятели и училища са важни буфери срещу отрицателните въздействия на тези преживявания.


Източници:


Eldridge, Alison. “Sexual Orientation | Definition, Terms, Examples, and Attraction.” Encyclopedia Britannica, 6 Oct. 2022, www.britannica.com/topic/sexual-orientation.

“List of LGBTQ+ Terms.” Stonewall, 4 Mar. 2024, www.stonewall.org.uk/list-lgbtq-terms.

“Understanding Sexual Orientation and Homosexuality.” https://www.apa.org, 29 Oct. 2008, www.apa.org/topics/lgbtq/orientation.


Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top