Сексуално и Репродуктивно здраве

Сексуалното и репродуктивно здраве е ключов компонент на цялостното благосъстояние на човека – във физически, емоционален и социален аспект. Разбирането на основите на сексуалното и репродуктивно здраве е от съществено значение, за да могат хората да взимат информирани решения и да водят пълноценен живот. Осъзнаването на сексуалното здраве е тясно свързано с набор от основни права, които гарантират равенство, автономност и благополучие.

Основни компоненти:

 • Контрацепция: Достъпът до разнообразни контрацептивни методи дава възможност на хората  да се предпазват от нежелана бременност и да създават семейство, когато са готови за това. Контрацепцията включва средства като презервативи, различни видове хормонална контрацепция (тнаблетки, пластири, пърстен, спешна контрацепция и др ), вътрематочни бариерни средства (спирали) и др.

 • Профилактика на сексуално преносими инфекции: Познанията за сексуално преносимите инфекции (СПИ) и превантивните мерки, включително редовното тестване и безопасните практики, са от жизненоважно значение за поддържане на доброто сексуално и репродуктивно здраве.

 • Семейно планиране: Възможността човек да избира колко деца да има и кога във времето, е основно право. Методите за семейно планиране, включително контрацептивното консултиратне, допринасят за отговорното изграждане на семейство.

 • Права и достойнство: Признаването и зачитането на правата, които са от решаващо значение за сексуалното здраве – като равенство,  свобода от дискриминация, поверителност, независимост и автономност, осигуряват благоприятна среда за хората да правят избори, съобразени с тяхното здраве и благосъстояние.

Правата, които са от решаващо значение за осъществяването на добро сексуално здраве, включват:

 • Равенство и недискриминация: Всеки човек има право да се отнасят с него с достойнство и равнопоставеност, независимо от пола, сексуалната ориентация, половата идентичност и др. 

 • Свобода от изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отношение: Защита от всякаква форма на малтретиране, като се гарантира физическото и психично здраве и благополучие.

 • Право на неприкосновеност на личния живот: Осигуряване на поверителност, независимост и автономия относно въпроси, свързани със сексуалното здраве.

 • Най-високият постижим стандарт на здравеопазване и социална сигурност: Достъп до качествени здравни услуги, включително в областта на сексуалното и репродуктивно здраве, и социална сигурност за цялостно благосъстояние.

 • Право на сключване на брак и създаване на семейство: Свобода за сключване на брак със свободното и пълно съгласие и на двете страни, като се насърчава здравословната семейна динамика.

 • Право лицето да решава кога и колко деца да има: Овластяване на хората да правят информиран избор относно семейното планиране, като се насърчава репродуктивната автономия.

 • Право на информираност и образование: Достъп до изчерпателна и точна информация за сексуалното и репродуктивно здраве, съчетана с образование, което да даде възможност на хората да взимат информирани решения.

 • Свобода на мнение и изразяване: Насърчаване на открития диалог и изразяването на различни гледни точки по въпросите, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве.

 • Право на ефективни правни средства за защита: Достъп до правна защита в случай на нарушаване на основните права, като се гарантира отговорност и справедливост.

Зачитането на тези права е от съществено значение за отговорното упражняване на правата на човека, като се подчертава значението на взаимното уважение и зачитане. Спазвайки тези основни права, хората и обществата допринасят за създаването на среда, която благоприятства сексуалното и репродуктивно здраве.

Източници:

Defining Sexual Health. www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research/key-areas-of-work/sexual-health/defining-sexual-health.

Overview. 16 May 2024, www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research-(srh)/overview.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to Top