СРЗ

Сексуално и репродуктивно здраве

Запиши час за консултация относно сексуално и репродуктивно здраве:

Например: Понеделник между 12ч. И 17ч. и Петък между 10ч. и 19ч.

Сексуално и Репродуктивно здраве

Сексуалното и репродуктивно здраве е ключов компонент на цялостното благосъстояние на човека – във физически, емоционален и социален аспект. Разбирането на основите на сексуалното и репродуктивно здраве е от съществено значение, за да могат хората да взимат информирани решения и да водят пълноценен живот. Осъзнаването на сексуалното здраве е тясно свързано с набор от основни права, които гарантират равенство, автономност и благополучие.

Половата идентичност е вътрешното и индивидуално усещане за пола на всеки човек. Това е чувството, че някой е жена, мъж, и двете, нито едното или някъде в спектъра на половете.

Половата идентичност на дадено лице може да бъде същата или различна от пола, определен по рождение. Половата идентичност може да се променя с течение на времето. 

 
Насилието, основано на пола, е социален проблем, който засяга милиони хора по света.
То включва различни форми на злоупотреба и насилие, насочени предимно към жени и момичета, въпреки че може да засегне всеки, независимо от пола, възрастта, етническата принадлежност или икономическия статус.
 
Сексуалната ориентация е термин, който се използва за определяне на сексуално и/или романтично привличане на човек към други хора или пък липсата на такова. Тя не трябва да се бърка с биологичния пол (анатомични, физиологични и генетични характеристики на пола) и половата идентичност (психологическо усещане, че принадлежиш към даден пол).
За разлика от тях сексуалната ориентация не е характеристика на човека, защото се определя от гледна точка на взаимоотношенията с другите. Тя дава яснота за групата от хора, в която е вероятно човек да намери удовлетворяващи и пълноценни романтични връзки.
 
Scroll to Top